Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto predstavil Poročilo o delu za leto 2021

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto predstavil Poročilo o delu za leto 2021
Preberi več
Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto predstavil Poročilo o delu za leto 2021

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1133/18 z dne 31. 3. 2022

Pritožnica je v gospodarskem sporu uveljavljala ničnost pogodbenega določila, po katerem naj ne bi bila upravičena do povračila DDV, pri...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1133/18 z dne 31. 3. 2022

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-148/19 z dne 14. 4. 2022

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (v...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-148/19 z dne 14. 4. 2022

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-180/21 z dne 14. 4. 2022

Ustavno sodišče je na zahtevo Informacijskega pooblaščenca presojalo ustavnost in zakonitost več odlokov, s katerimi je Vlada uredila način ugotavljanja...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-180/21 z dne 14. 4. 2022

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-368/18 z dne 7. 4. 2022

Pobudnik je vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-368/18 z dne 7. 4. 2022

Objava delovnega mesta: VODJA TEHNIČNEGA ODDELKA

Objava na ZRSZ: 10. 5. 2022 Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 25. 5. 2022 Republika Slovenija, Ustavno...
Preberi več

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: Su-VII-2/22-11 Datum: 5. 5. 2022 Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št....
Preberi več

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: Su-VII-2/22-8 Datum: 13. 4. 2022 Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št....
Preberi več

Objava delovnega mesta: VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

Objava na ZRSZ: 16. 3. 2022 Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 31. 3. 2022 Republika Slovenija, Ustavno...
Preberi več
Objava delovnega mesta: VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

Objava delovnega mesta: VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

Objava na ZRSZ: 6. 1. 2022 Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 21. 1. 2022 Republika Slovenija, Ustavno...
Preberi več
Objava delovnega mesta: VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA
Iskalnik
po odločitvah

Kdor želi pri Ustavnem sodišču vložiti pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil ali vložiti ustavno pritožbo, lahko to stori pod pogoji, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču. Več…

Vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča lahko vložite tudi v elektronski obliki na portalu VEP.si s storitvijo eOBRAZCI in sicer preko povezav za vlaganje e-vlog, ki so navedene v razdelku Povezave za vlaganje e-vlog. Za vlaganje vlog v elektronski obliki na portalu VEP.si, potrebujete  Več…

Plečnikova
palača

Zunanjost palače Ustavnega sodišča, imenovane tudi Plečnikova palača, obiskovalcev in ljubiteljev arhitekture še zdaleč ne pripravi na blišč in lepoto njene notranjščine.

Zgrajena je bila leta 1882 v renesančnem slogu z močno izstopajočo rustiko v pritličju, …

Naročite se na
E-obveščanje

Samodejno obveščanje o novostih in odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Ustava
v stripu

Lahko si ogledate ilustrirano Ustavo Republike Slovenije (v stripu)