Odločba Ustavnega sodišča št. Up-26/19, U-I-227/19 z dne 2. 9. 2021

Pritožnik je izpodbijal odločitve o odreditvi in podaljšanju ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju. Zatrjeval je, da se...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-26/19, U-I-227/19 z dne 2. 9. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez se je udeležil srečanja sodnic in sodnikov na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu

Evropsko sodišče za človekove pravice začetek sodnega leta tradicionalno obeleži s srečanjem sodnic in sodnikov tega sodišča in sodišč držav...
Preberi več
Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez se je udeležil srečanja sodnic in sodnikov na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez in sodnica dr. Dunja Jadek Pensa sta se udeležila mednarodne konference v Rigi.

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez in sodnica dr. Dunja Jadek Pensa sta se udeležila mednarodne konference v Rigi.
Preberi več
Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez in sodnica dr. Dunja Jadek Pensa sta se udeležila mednarodne konference v Rigi.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-214/19, Up-1011/19 z dne 8. 7. 2021

Ustavno sodišče je odločalo o pobudi in ustavni pritožbi generalnega državnega tožilca, Vrhovnega državnega tožilstva in Vrhovnega sodišča zoper 1....
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-214/19, Up-1011/19 z dne 8. 7. 2021

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-300/16 z dne 17. 6. 2021

Pritožnik je izpodbijal sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je pritožnika spoznalo za krivega storitve dveh kaznivih dejanj razžalitve in...
Preberi več
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-300/16 z dne 17. 6. 2021

Navodilo za vstop v glavno pisarno Ustavnega sodišča

Spoštovani vlagatelji! Vstop v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije je mogoč ob upoštevanju naslednjih navodil: I.Uradne ure: 1.Uradne ure...
Preberi več

30 let Ustavnega sodišča v samostojni državi

Nagovor predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Rajka Kneza ob 30. obletnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter nekaj utrinkov iz dela...
Preberi več
30 let Ustavnega sodišča v samostojni državi

Odločba Informacijskega pooblaščenca

Odločba Informacijskega pooblaščenca o pritožbi proti odločbi uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja.
Preberi več

Osebno vlaganje in osebni vpogledi v spise

Navodilo za osebno vlaganje pisanj v Glavni pisarni Ustavnega sodišča: Osebno vlaganje pisnih dokumentov v Glavni pisarni ...
Preberi več

Javni natečaj za uradniško delovno mesto

Objava: 17. 3. 2021 Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 1. 4. 2021 Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova...
Preberi več
Iskalnik
po odločitvah

Kdor želi pri Ustavnem sodišču vložiti pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil ali vložiti ustavno pritožbo, lahko to stori pod pogoji, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču. Več…

Vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča lahko vložite tudi v elektronski obliki na portalu VEP.si s storitvijo eOBRAZCI in sicer preko povezav za vlaganje e-vlog, ki so navedene v razdelku Povezave za vlaganje e-vlog. Za vlaganje vlog v elektronski obliki na portalu VEP.si, potrebujete  Več…

Plečnikova
palača

Zunanjost palače Ustavnega sodišča, imenovane tudi Plečnikova palača, obiskovalcev in ljubiteljev arhitekture še zdaleč ne pripravi na blišč in lepoto njene notranjščine.

Zgrajena je bila leta 1882 v renesančnem slogu z močno izstopajočo rustiko v pritličju, …

Naročite se na
E-obveščanje

Samodejno obveščanje o novostih in odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Ustava
v stripu

Lahko si ogledate ilustrirano Ustavo Republike Slovenije (v stripu)